Čo sú to jarné prílivy a prílivy?

Vedeli ste, že príliv a odliv je spôsobený gravitačnou silou Mesiaca? A vedeli ste tiež, že v skutočnosti existujú dva druhy prílivov a odlivov? Tieto sa nazývajú jarné prílivy a prílivy. Jarné prílivy sa vyskytujú, keď sa Slnko, Mesiac a Zem zoradia. Toto zarovnanie spôsobuje, že príliv je vyšší ako normálne. Neoptické prílivy sa vyskytujú, keď sú Slnko a Mesiac navzájom v pravom uhle. Toto zarovnanie spôsobuje, že príliv je nižší ako normálne.

Ako fáza Mesiaca ovplyvňuje príliv a odliv oceánu.

Bob Berman

Už od staroveku si ľudia všimli, že najväčší rozdiel medzi prílivom a odlivom je okolo novu a splnu. Tieto prílivy sú známe ako jarné prílivy . Keď je rozsah prílivu najmenší, sú tzv slabý príliv a odliv . Uč sa viac.

Fáza Mesiaca hrá úlohu v prílivoch a odlivoch. Počas každej fázy sú Slnko a Mesiac na rôznych miestach na oblohe.Počas fáz splnu a novu sú Slnko a Mesiac zarovnané. Kombinujú gravitačné sily, aby ťahali oceánsku vodu rovnakým smerom a dochádza k prílivu.

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že Slnko tiež pôsobí na naše oceány gravitačnou silou, hoci je len o 46 percent tak silné ako Mesiac.

Jarné prílivy

Keď sa spoja gravitačné účinky Slnka a Mesiaca, dostaneme jarné prílivy , ktoré nemajú nič spoločné s obdobím jari. Termín sa vzťahuje na pôsobenie morí, ktoré vyvierajú a potom sa vracajú späť. Sú to časy vysokých prílivov a odlivov.

Ak sa jarný príliv zhoduje s marcovou rovnodennosťou alebo septembrovou rovnodennosťou, nazýva sa to rovnodenný jarný príliv. V tomto čase očakávajte najväčší prílivový rozsah v roku, pretože v rovnodennosti sú Mesiac a Slnko zarovnané s rovníkom.

Neap Tides

O týždeň neskôr, počas jednej z dvoch fáz Mesiaca, keď Slnko a Mesiac zvierajú navzájom pravý uhol a ich slapové vplyvy sa čiastočne navzájom rušia, slabý príliv a odliv a prílivový rozsah je najmenší.

Termín neaps pochádza z anglosaského, čo znamená bez moci.

V skutočnosti, pretože oceánom chvíľu trvá, kým sa prispôsobia geometrii Mesiaca, jarný príliv a príliv sa zvyčajne vyskytuje asi deň po príslušných lunárnych cykloch.

Neaps sa vždy vyskytuje asi 7 dní po jarných prílivoch.

Teraz prišlo ráno,
A s ránom opäť presný príliv.

– Susan Coolidge, americká spisovateľka (1835-1905)

Efekt Supermesiaca

Keď Spln alebo Nov dosiahne svoj najbližší bod k Zemi, nazýva sa to perigee. Toto sa tiež označuje ako supermesiac a vedie k ešte väčším variáciám medzi prílivmi a odlivmi, známymi ako perigeanské jarné prílivy. Rozdiel od bežného jarného prílivu je približne 5 cm alebo 2 palce.

Opak sa stane, keď je spln alebo nov okolo najvzdialenejšieho od Zeme, apogea. Apogeanské jarné prílivy sú asi o 5 cm (2 palce) menšie ako bežné jarné prílivy.

Kedy sú nízka príliv a odliv a príliv a odliv za tento mesiac? Pozrite si mesačné grafy prílivu a odlivu prispôsobené vašej polohe.

Astronómia Tides